Start

Lika rättigheter och möjligheter för en hållbar värld


Jag kommer till er och håller föreläsning, rådgivning och workshops för stöd i arbetet med aktiva åtgärder i skolan, förskolan och arbetslivet utifrån ett juridiskt och ett normkritiskt perspektiv:

För er som arbetar i eller har ansvar för skola eller förskola.

?

Lönekartläggning

Kränkande behandli

Trakasserier

Kränkningar

ng

Diskriminering

Åtgärdsplan

Sexuella trakasserier

Handlingsplan

Kartläggning

Husmodellen

Normer

Tillgänglighet

Uppföljning

Främjande

Dokumentation

Förebyggande

Normkritik

Likvärdiga arbeten

Etnisk tillhörighet

Diskrimineringsgrunder

Lika arbeten

samverkan

Funktionsvariation

Religion och annan trosuppfattning

Ålder

Kön

Könsidentitet

Könsuttryck

Funktionshinder

Målinriktat

Sexuell läggning

Sexualitet

HBT och HBTQ

Hyllvärmare

Likabehandlingsarbete

Maskulinitet

Sexism

Rasism

Homofobi

För er i arbetslivet i olika roller. Chefer, HR-personal, fackliga representanter, skyddsombud mm


Johan Lilly Gyberg

Segelflygsgatan 52

128 33 Skarpnäck

Telefon: noll sju noll-4007001

E-post: johan(a)gyberg.se


Innehar F-skattsedel