Förskola och skola

Lika rättigheter och möjligheter för en hållbar värld


Förskola och skola

Innehåll (exempel)

  • Hur kan vi främja lika rättigheter och möjligheter i förskola och skola?
  • Vad menas med aktiva åtgärder och vad gäller?
  • Normkritik som verktyg.
  • Vad är diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling? Hur kan det se ut?
  • Vilka skyldigheter har förskolan och skolan?
  • Praktiska tips och exempel.
  • Fallgropar och framgångsfaktorer.

Målgrupp

Målgruppen kan anpassas till en eller flera av följande: Skolledare, förskolechefer, rektorer och huvudmän med ansvar för förskola och skola, personal i verksamheterna eller elever/studenter. En föreläsning kan också anpassas till enbart exempelvis förskola, skola eller gymnasium eller till en kombination. Kan också hålla föreläsning för elever och studenter.


Tid

Olika längd. Det kan handla om kortare inspirationsföreläsningar på 1 till 2 timmar till halvdagar, heldagar och vid behov två eller eventuellt fler dagar.

Offert

Kontakta mig för att diskutera era behov, innehåll och kostnadsförslag. Se kontaktuppgifter nedan.


Johan Lilly Gyberg

Segelflygsgatan 52

128 33 Skarpnäck

Telefon: noll sju noll-4007001

E-post: johan(a)gyberg.se


Innehar F-skattsedel